اگر در آپلودیار فایلی را رویت نمودید که خلاف قوانین است یا نسبت به آن اعتراض دارید، موضوع را از طریق فرم روبرو به مدیریت سایت اعلام فرمایید تا در اسرع وقت بررسی شود.