Simultaneous Upload Plugin

با فعال کردن این افزونه، می‌توانید به صورت همزمان تا 100 فایل را آپلود کنید. این افزونه در وقت کاربرانی که فایل‌های متعدد آپلود می‌کنند صرفه جویی می‌کند.
برای کاربرانی که این افزونه را فعال نکرده‌اند حداکثر تعداد آپلود همزمان تا 10 فایل و برای کاربران مهمان تا 3 فایل است.

Large Upload Plugin