Premium Download Plugin

با فعال کردن افزونه دانلود ویژه امکان دانلود مستقیم و پرسرعت همه فایل های موجود در آپلودیار برای شما برقرار می شود.

1.دانلود مستقیم:

در حالت عادی کاربران با مراجعه به آدرس فایل به صفحه دانلود فایل هدایت می شوند، اگر افزونه دانلود پیشرفته را فعال کنید، هنگامی که به آدرس هر فایلی مراجعه کنید فایل به صورت مستقیم شروع به دانلود شدن می کند و اصلا سایت آپلودیار را نخواهید دید!

2.دانلود پرسرعت:

کاربران در سرعت دانلود فایل ها تا 600KB/sec محدودیت دارند، با فعال کردن این افزونه، سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید و تا هر مقدار که سرعت اینترنت شما اجازه داد، سرعت های بالاتر از 600KB/sec را در دانلود فایل ها تجربه کنید.

توجه! افزونه دانلود ویژه برای کاربرانی که زیاد از آپلودیار دانلود می کنند مناسب است.