افزونه دانلود بدون انتظار

کاربران برای دانلود هر فایل 20 ثانیه در صفحه دانلود منتظر می مانند، با فعال کردن این افزونه، دیگر نیاز نیست منتظر بمانید، بدون معطلی دانلود فایل ها را شروع کنید.

نکته! کاربرد این افزونه مخصوص دانلودکننده(دانلودر) است.
نکته! اگر افزونه دانلود مستقیم فعال شود، دیگر نیازی به این افزونه نخواهید داشت.
  • اطلاعات افزونه
  • وضعیت افزونه: غیرفعال
  • قیمت افزونه: 500 تومان ماهانه
افزونه دانلود پرسرعت
افزونه دانلود مستقیم