High Speed Download Plugin

کاربران در سرعت دانلود فایل ها تا 600KB/sec محدودیت دارند، با فعال کردن این افزونه، سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید و تا هر مقدار که سرعت اینترنت شما اجازه داد، سرعت های بالاتر از 600KB/sec را در دانلود فایل ها تجربه کنید.

نکته! کاربرد این افزونه مخصوص دانلودکننده(دانلودر) است.
نکته! این افزونه تنها برای کاربرانی که سرعت اینترنت آنها بیش از 600KB/sec است کاربرد دارد.
ابهام زدایی! افزونه دانلود مستقیم و افزونه دانلود پرسرعت کاری مشابه با بسته‌های ترافیک انجام می‌دهند اما یک تفاوت اساسی دارند. کاربرد افزونه‌های دانلود برای دانلودکننده(دانلودر) است اما کاربرد بسته‌های ترافیک برای مالک فایل(آپلودر) است.
  • اطلاعات افزونه
  • وضعیت افزونه: غیرفعال
  • قیمت افزونه: 500 تومان ماهانه
No Waiting Download Plugin
Direct Download Plugin