Earn money third way Plugin

شما در سود فروش به زیرمجموعه‌های خود سهم دارید! با فعال کردن این افزونه، به ازای هر فروش خدمات آپلودیار به کاربران زیرمجموعه‌ شما، درآمد کسب می‌کنید. به عبارت دیگر اگر کاربران زیرمجموعه شما از خدمات پولی آپلودیار استفاده کنند، شما در سود آن سهیم می‌شوید.

مقدار درآمد:

مقدار درآمد شما به ازای هر فروش به کاربر زیرمجموعه بسته به نوع خدمات از 10 درصد تا 30 درصد مبلغ آن خدمات است.

تصور کن! اگر شما 100 زیرمجموعه داشته باشید و بعضی از آنها بسته‌های آپلود و ترافیک و افزونه‌های پولی خریده باشند، می‌شود احتمال داد که جمع مبالغ خریداری شده این 100 کاربر حداقل 5 میلیون تومان در ماه است. از این 5 میلیون تومان در بدترین حالت حدود 10 درصدش یعنی 500 هزار تومان سهم شماست!!
زیرمجموعه گیری:

اساس کار این افزونه زیرمجموعه‌های شماست و باید سعی کنید برای خود زیرمجموعه جذب کنید. برای اینکار به افزونه زیرمجموعه گیری مراجعه کنید.

ارائه آمار درآمد:

آمار درآمدهای شما از این افزونه بر روی نمودار نمایش داده می شود تا نگاه بهتری نسبت به مقادیر درآمد خود داشته باشید.

نحوه واریز درآمد:

همه درآمدهای شما به صورت روزانه به کیف پول آپلودیار شما متنقل می شود. با مراجعه به کیف پول خود می توانید درخواست واریز به حساب بانکی دهید.

Earn Money First Way Plugin
Affiliate Plugin
Earn money second way Plugin