Earn money second way Plugin

زیرمجموعه‌های شما سرمایه شما هستند! با فعال کردن این افزونه، به ازای هر دانلود فایل از کاربران زیرمجموعه‌ شما، درآمد کسب می‌کنید. به عبارت دیگر اگر کاربران زیرمجموعه شما از افزونه کسب درآمد روش اول استفاده کنند و درآمد کسب کنند، شما نیز درآمد کسب می‌کنید.

مقدار درآمد:

مقدار درآمد شما به ازای هر دانلود فایل کاربر زیرمجموعه 5 ریال می‌باشد.

تصور کن! اگر شما 10 زیرمجموعه داشته باشید و هر کدام از آنها به طور متوسط 1000 دانلود در روز داشته باشند شما بدون انجام هیچ کاری در روز 5 هزار تومان درآمد خواهید داشت، تصور کنید که اگر با سعی و تلاش این تعداد زیرمجموعه را به 100 کاربر برسانید در روز 50 هزار تومان از این افزونه درآمد خواهید داشت!!
زیرمجموعه گیری:

اساس کار این افزونه زیرمجموعه‌های شماست و باید سعی کنید برای خود زیرمجموعه جذب کنید. برای اینکار به افزونه زیرمجموعه گیری مراجعه کنید.

ارائه آمار درآمد:

آمار درآمدهای شما از این افزونه بر روی نمودار نمایش داده می شود تا نگاه بهتری نسبت به مقادیر درآمد خود داشته باشید.

نحوه واریز درآمد:

همه درآمدهای شما به صورت روزانه به کیف پول آپلودیار شما متنقل می شود. با مراجعه به کیف پول خود می توانید درخواست واریز به حساب بانکی دهید.

Earn Money First Way Plugin
Affiliate Plugin
Earn money third way Plugin