افزونه زیرمجموعه گیری

با فعال کردن افزونه زیرمجموعه گیری، آپلودیار به اینکه کاربر جدیدی از طریق شما در آپلودیار عضو شود حساس می شود و آن کاربر را به عنوان زیرمجموعه شما محسوب می کند.

زیرمجموعه گیری از طریق لینک زیرمجموعه گیری:

لینک زیر مخصوص شما است، اگر از طریق این لینک کاربر جدیدی وارد آپلودیار شود و عضو شود زیرمجموعه شما محسوب می شود. لازم است با این لینک به معرفی سایت آپلودیار بپردازید تا زیرمجموعه های شما بیشتر شود.

برای نمایش لینک زیرمجموعه گیری لازم است وارد شوید! اگر هنوز عضو نشده اید، لطفا عضو شوید.
زیرمجموعه گیری از طریق صفحات دانلود فایل:

اگر کاربر جدیدی وارد صفحات دانلود یکی از فایل های شما شود و سپس در آپلودیار عضو شود، زیرمجموعه شما محسوب می شود. در این روش نیاز به اقدام خاصی از طرف شما نیست تنها فعال کردن این افزونه کفایت می کند.

یه خبر خوب! اگر کاربر جدید به هر طریقی وارد آپلودیار شود ولی بلافاصله عضو نشود، مثلا چند روز دیگر برگردد و عضو شود، آپلودیار فراموش نمی کند که معرف آن کاربر شما بودید و باز هم زیرمجموعه شما محسوب می گردد.
ارائه آمار تعداد زیرمجموعه ها:

برای اینکه بتوانید نتایج زحمات خود را در جذب زیرمجموعه ها مشاهده کنید، تعداد زیرمجموعه های شما در تب آمار نمایش داده می شود.

فایده زیرمجموعه گیری:

زیرمجموعه ها اساس کار افزونه کسب درآمد روش دوم و افزونه کسب درآمد روش سوم هستند و هرچقدر زیرمجموعه های فعال شما بیشتر باشد به درآمدهای بیشتری از طریق این دو افزونه دست خواهید یافت.

افزونه کسب درآمد روش اول
افزونه کسب درآمد روش دوم
افزونه کسب درآمد روش سوم