• پرسش: آیا سرویس آپلودیار رایگان است؟

  پاسخ: بله، آپلود و دانلود فایل کاملا برای همه کاربران رایگان است اما برای کاربران ویژه امکانات آپلود و دانلود بیشتر است.

 • پرسش: ماندگاری فایل های من چه مدت است؟

  پاسخ: اگر فایل های شما دانلود شود و مورد استفاده کسی باشد هرگز حذف نخواهند شد، چنانچه فایل شما برای مدت زیادی دانلود نشود بنابر اینکه کاربر مهمان یا عضو عادی یا عضو ویژه باشید ماندگاری فایل های شما متفاوت است، برای کاربران مهمان 30 روز، برای کاربران عضو عادی 90 روز و برای کاربران عضو ویژه نامحدود می باشد.

 • پرسش: چه تعداد فایل می توانم آپلود کنم؟

  پاسخ: هر تعداد که بخواهید، به شرط اینکه فایل های شما مطابق قوانین و شرایط آپلودیار باشد و اندازه هر فایل از حد تعیین شده بیشتر نباشد.

 • پرسش: کدام نوع از فایل ها برای آپلود مجاز هستند؟

  پاسخ: محدودیتی در نوع و فرمت فایل ندارید و هر نوع فایلی را که بخواهید برای آپلود مجاز است.

 • پرسش: آیا محدودیتی برای اندازه فایل های من وجود دارد؟

  پاسخ: اندازه هر فایل برای کاربران مهمان و عضو عادی باید کمتر از 300 مگابایت باشد و برای کاربران عضو ویژه باید کمتر از 1گیگابایت باشد، اگر اندازه فایل شما از حد تعیین شده بیشتر باشد آپلود نخواهد شد.

 • پرسش: در آپلودیار چند نوع کاربر وجود دارد و چه تفاوتی با هم دارند؟

  پاسخ: سه نوع کاربر، کاربر مهمان، عضو عادی و عضو ویژه. اعضای عادی و ویژه از امکان پنل مدیریت فایل ها برخوردارند. به اعضای عادی 10 گیگابایت فضای آپلود هدیه می شود. اعضای ویژه هزینه ای اندک می پردازند و فضای آپلود آنها نامحدود است و دانلود فایل ها برای اعضای ویژه بصورت مستقیم و با حداکثر سرعت ممکن است.

 • پرسش: سرعت دانلود فایل ها به چه صورت است؟

  پاسخ: برای کاربران مهمان و عضو عادی حداکثر سرعت دانلود فایل ها 64 کیلوبایت بر ثانیه است و برای اعضا ویژه محدودیتی وجود ندارد یعنی تا هر میزان سرعتی که امکان پذیر باشد.